ETL development

Our ETL/ESB development is based on Talend ESB. Talend offers a free open source Talend ESB Stuido for developers and an Apache Karaf runtime including necessary Talend components for running Talend ESB stuido ETL/ESB jobs. ETL jobs are based on java and ESB routes are based on Apache Camel. ETL/ESB projects are own projects based on hours. The hour price is 90 € / hour + vat 24%.

ETL toteutukset

Extract Transform Load (ETL) on "perinteinen" toteutusmalli siirtää ja ylläpitää tietoja eri paikoissa (esim. operatiivisesta kannasta tietovarastoon).

Käyttämässämme Talend ESB:ssä on mahdollista tehdä Talend DI (data integration) Jobeja, jotka voidaan ajatella esim. ajastettavina itsenäisinä sovelluksina. Näivä voidaan ajastaa joko käyttöjärjestelmän (esim. cron) välineillä tai ne voidaan upottaa Talend ESB jobeihin ja käynnistää sitä kautta Apache Karaf:ssa.

ESB toteutukset

Enterprise Service Bus (ESB) on ratkaisu, jota voidaan käyttää tarjoamaan keskitettynä kanavana tarjota palveluja eri järjestelmistä.

Käyttämämme Talend ESB on rakennettu Apache Camel:in päälle, jolla on mahdollista reitittää erilaisia palveluja (WS, REST) muihin palveluihin ja/tai käsitellä näiden palvelujen kautta esim. tietokantaa, tiedostoja jne. suoraan..

Apache Karaf runtime

Apache Karaf runtime on ilmainen open source alusta sovellusten ajamiseen. Jossain määrin sitä voisi verrata ehkä sovellus palvelimeen, jossa voidaan aja esim. web sovelluksia. Karaf runtimessa on myös mahdollista ajaa web sovellusten lisäksi esb sovelluksia, jotka voivat esim. vastaanottaa WebService kutsuja, prosessoida niitä ja/tai reitittää niitä edelleen. Meiltä saat Apache runtime (Talend ESB runtima version) valmiiksi asennettuna ja maksat siitä käytön mukaan samoin kuin muista ylläpitämistämme AWS palveluista.